Tri mesiace prešli ako voda a náš čakalo v stredu 30. mája opäť raz darovanie našej zeleno-čiernej krvi. Účasť tentokrát bola síce slabá, no tradíciu treba udržiavať.

Akcie sa zúčastnil klasicky jej iniciátor Radovan Urban a spolu s ním pustil žilou aj jeho spoluhráč Stanislav Hanus. Stano pred tým, ako sa stal členom klubu, chodieval pravidelne darovať krv sám. Odkedy je však členom klubu, veľmi ochotne túto činnosť spojil s klubom. O 3 mesiace je v pláne ďalšie Krvácanie šeliem. Verme, že odovzdáme krvi o niečo viac. GO SABERS GO!!!