V stredu 30. marca sme na Strednej priemyselnej škole Združenej v Trnave uskutočnili nábor nových hráčov a zároveň aj propagáciu lakrosu.

 

V priebehu siedmich vyučovacích hodín sme prezentovali históriu lakrosu od jeho vzniku vo svete ale aj na Slovensku. Žiakom školy sme predniesli základné pravidlá lakrosu, zoznámili ich s výstrojou, predviedli základné techniky a ukázali im základné herné situácie, ktoré si žiaci následne mohli osobne vyskúšať. Niektorí túto príležitosť bez váhania využili, no niektorí a povedzme si narovinu možno šlo i o väčšinu však túto možnosť úplne odignorovali a vyzeralo to ako by nás úplne ignorovali. Potvrdzuje to len dobre známy nezáujem mladých ľudí o šport. Žiaľ.

Medzi žiakmi sa však našli aj takí, ktorí doslova pôsobili akoby lakrosku už niekedy držali v rukách, a dá sa to teda vysvetliť iba tým, že buď sú pre tento šport nadaní alebo im v žilách koluje indiánska krv. Veríme preto, že sme niektorých pozitívne oslovili, a že sa čoskoro ukážu aj na našom tréningu!

Ďakujeme škole za túto príležitosť, učiteľom za ich ochotu a samozrejme žiakom, ktorí sa do ukážky zapojili a počúvali nás.

STICKS UP & LAX ON